top of page

Kalkulation

VVS kalkulationen udføres på kalkulationsprogrammet Calwin med mulighed for digitalt overførelse til kunden, som vel at mærke har Calwin installeret.

VVS Kalkulationen og VVS Beregninger udføres med største præcision og til aftalt tid.

Der udføres vvs kalkulationer indenfor følgende.

Vand, varme og sanitet (herunder afløbsinstallationer)

Ventilation

Ledninger i terræn (vand- og varmeinstallationer)

Køleanlæg, trykluft, vakuum og anden industriel installation

Gasinstallation

Blikkenslagerarbejder

Energioptimering af varmeanlæg ( indregulering )

Opmåling af ekstra arbejde på større sager

IKT tegninger påsætning af koter m.m.

VVS Kalkulationen er en nettokalkulation med pris på materialer og arbejdsløn opdelt efter den pågældende sags tilbudsliste.

Vi kan tilbyde installatøren en færdigpakke løsning på projektering og tegnearbejde af vvs-entreprisen.

VVS Kalkulationer og VVS Beregninger.

Tlf.: 86286655 / 28907823

bottom of page